Vážení zákazníci, ve dnech 4. - 28. 8. 2022 čerpáme dovolenou. Vaše objednávky budeme vyřizovat ihned po našem návratu. Děkujeme za pochopení a přejeme vám krásné letní dny. Váš MiNiKVaRiáT

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky pro nákup prostřednictvím e-shopu

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Daniel Čihák, se sídlem Velká Šitboř 12, 350 02, Milíkov, IČ: 06367046, DIČ: CZ8912111868, zapsaný v živnostenském rejstříku Městského úřadu Cheb („ dále jen Prodávající“) vydává v souladu s § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění, jak jsou zveřejněny na webové adrese https://www.minikvariat.cz/obchodni-podminky/

1.2. VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, kterou Prodávající uzavírá se svými Zákazníky, jako kupujícími, prostřednictvím svého internetového obchodu umístěného na webové adrese https://www.minikvariat.cz/. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Zákazník je oprávněn obchodní podmínky pro svou potřebu archivovat.

 

2. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

2.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Cena veškerého zboží nabízeného na webu Prodávajícího je uváděna v korunách českých, včetně všech poplatků s prodejem souvisejících s výjimkou nákladů na dodání, které jsou uvedeny samostatně. Lze také zobrazit přepočet ceny v měně EUR. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění, je konečná a je uvedena včetně DPH. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Zákazník je srozuměn s tím, že Prodávající není povinen uzavřít se Zákazníkem kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené na webové adrese Prodávajícího, tj. že vystavení zboží u Prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku.

2.3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenské republiky a je uvedeno včetně DPH. (viz čl. 5)

 

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Zákazník provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 

3.2. Při zadávání objednávky si Zákazník vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3.3. Před odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Zákazník Prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Zákazníka o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3.4. Zákazník vybráním zboží z nabídky Prodávajícího a jeho následným elektronickým objednáním činí Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy.

3.5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Zákazníkovi potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou Zákazník při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky Prodávajícího.

3.6. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem je uzavřena až po přijetí objednávky Prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu Zákazníka. V případě, že k takové akceptaci ze strany Prodávajícího nedojde, kupní smlouva nebyla uzavřena.

3.7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

3.8. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Zákazník může zrušit objednávku, dokud není Zákazníkovi doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Zákazník může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo, elektronicky na e-mail, nebo písemně na adresu Prodávajícího. Tyto údaje jsou uvedené v těchto obchodních podmínkách, v bodě 12.8. Kontaktní údaje Prodávajícího.

 

4. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

4.1. Na základě registrace Zákazníka provedené v internetovém obchodě může Zákazník přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Zákazník provádět objednávání zboží. Zákazník může objednávat zboží také bez registrace. 

4.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné

4.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Zákazník svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

4.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Zákazník uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby.

Vždy přitom záleží na konkrétních možnostech dopravce. Uvedené způsoby plateb nemusejí být umožněny v plném rozsahu pro všechny typy dopravců. Možné kombinace způsobů doprav a plateb jsou součástí objednávkového procesu, kde Zákazník provede svou konkrétní volbu těchto položek, které se tímto stávají nedílnou součástí objednávky:

1.  v případě osobního odběru objednávky:

 • v hotovosti v provozovně Prodávajícího zvolené v objednávce, či na jiném smluveném místě (v případě individuální dopravy);
 • bezhotovostně platební kartou v provozovně Prodávajícího zvolené v objednávce;

 2. v případě doručení objednávky prostřednictvím přepravce, či v případě individuální dopravy:

 • v hotovosti na výdejním místě či u kurýra - na dobírku
 • bezhotovostně platební kartou na výdejním místě či u kurýra - na dobírku
 • bezhotovostně převodem

          - pro objednávky v rámci ČR na účet Prodávajícího č. 283706061/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „účet Prodávajícího“);

          - pro objednávky do SR na účet Prodávajícího č. 2801329526/2010 vedený u společnosti Fio banka, a. s. (dále jen „účet Prodávajícího“);

 • bezhotovostně - prostřednictvím platební brány GoPay nebo ThePay;
 • bezhotovostně - prostřednictvím platby přes PayPal.

5.2. Společně s kupní cenou je Zákazník povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Zboží z produkce Prodávajícího je odesíláno prostřednictvím přepravců uvedených pod záložkou Doprava v internetovém obchodu umístěném na webové adrese https://www.minikvariat.cz/doprava/. Ceník služeb je uveden tamtéž. Ceny služeb jsou rovněž v aktualizované podobě nedílnou součástí objednávkového procesu. Při platbě na dobírku je zboží předáno k dopravě zpravidla následující pracovní den po objednání. Při platbě předem je zboží předáno k dopravě zpravidla následující pracovní den po připsání platby na účet Prodávajícího. Jakmile Prodávající objednávku expeduje dopravci, obdrží Zákazník upozornění o této skutečnosti prostřednictvím e-mailu/SMS. Součástí e-mailu je trasovací číslo balíku a odkaz pro sledování zásilky.

5.4. Při osobním odběru je termín pro vyzvednutí zboží 10 pracovních dní od obdržení e-mailu s potvrzením, že vám byla zásilka připravena. Po uplynutí této doby je objednávka stornována a zboží vráceno zpět do nabídky.

5.5. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.6. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Zákazník podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5.7. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

5.8. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

5.9. Prodávající nepožaduje od Zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.10 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.10. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.11. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

5.12. Zboží je Zákazníkovi dodáno: 

 • na adresu určenou Zákazníkem v objednávce,
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou Zákazník určil,
 • osobním odběrem v provozovně Prodávajícího

5.13. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

5.14. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Zákazníka a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.15. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení těchto případných nákladů ještě před odesláním zboží Zákazníkovi.

5.16. Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.

5.17. Prodávající vystaví Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad bude odeslán na e-mailovou adresu Zákazníka.

5.18. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Zákazník povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Zákazník má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 

6.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání prostřednictvím e-mailu nebo pošty. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zákazník pro odstoupení od kupní smlouvy může použít vzorový formulář uvedený níže pod bodem 6.6.

6.3. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, přičemž náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu nese v plné výši Zákazník. Zákazník nemůže odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv do doby převzetí zboží Zákazníkem. Zpět lze přijmout jen zboží nepoškozené. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do 14 dnů po přijetí Zákazníkem vráceného zboží a to stejným platebním prostředkem, který Zákazník použil pro zaplacení kupní ceny, nebude-li smluveno jinak.

6.4. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku Zákazníka na vrácení ceny zboží.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

6.6 Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Adresát (Prodávající):

MiNiKVaRiáT, Daniel Čihák

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 501/47

350 02 Cheb

e-mail: info@minikvariat.cz

tel: 721 740 501

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky:

Datum obdržení zboží:

Jméno a příjmení Zákazníka:

Adresa Zákazníka:

E-mail Zákazníka:

Telefon Zákazníka:

Požadovaná finanční částka k vrácení:

a) na bankovní účet číslo:  

b) jiným způsobem (uveďte): 

Datum:

Podpis Zákazníka:

 

7. REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Pro účely uplatnění reklamace (práva z vadného plnění) musí Zákazník o svém stanovisku informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání prostřednictvím e-mailu nebo pošty. Zákazník pro uplatnění reklamace (práva z vadného plnění) může použít vzorový formulář uvedený níže pod bodem 7.7.

7.3. Práva z odpovědnosti za vady z důvodu dodání nekvalitního zboží mohou být úspěšně uplatněna jen tehdy, pokud se zboží výrazně liší od náhledu a popisu, který je Zákazníkovi k dispozici při zobrazení zboží. Zákazník je povinen se přesvědčit před nákupem s pomocí náhledu a popisu nabízeného zboží, zda kvalita zboží odpovídá jeho představě. Objednáním zboží Zákazník akceptuje jeho udanou kvalitu a cenu. Na pozdější reklamace z tohoto důvodu nelze brát zřetel s výjimkou důvodu uvedeného výše, přičemž takové zjištění musí být Zákazníkem oznámeno bez prodlení.

7.4. Prodávající nabízí jak nové zboží (Knihy - nové, Dárkové zboží) se zákonnou reklamační lhůtou 24 měsíců od data zakoupení, tak zboží použité (Knihy - antikvariát, Vinyly - antikvariát) se zákonnou reklamační lhůtou zkrácenou na 12 měsíců od data zakoupení. U použitého zboží musí Zákazník brát zvláštní zřetel na tento jeho charakter a věnovat zvýšenou pozornost udané kvalitě zboží dle uvedeného náhledu a popisu.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Prodávajícího prostřednictvím osobního doručení zboží spolu s reklamačním formulářem na adresu provozovny, kde bylo zboží zakoupeno, nebo zasláním zboží spolu s reklamačním formulářem na adresu provozovny nebo na adresu sídla podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Zákazníka reklamované zboží společně s reklamačním formulářem.

7.6. Reklamační řízení bude ukončeno nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů od jeho zahájení. Prodávající zároveň vystaví Zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením data, obsahu a požadovaného řešení reklamace a následně potvrzení o datu a způsobu jejího vyřízení.

7.7. Vzorový formulář pro reklamaci (práva z vadného plnění):

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Adresát (Prodávající):

MiNiKVaRiáT, Daniel Čihák

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 501/47

350 02 Cheb

e-mail: info@minikvariat.cz

tel: 721 740 501

 

Tímto oznamuji, že reklamuji tohoto zboží:

Číslo objednávky:

Datum obdržení zboží:

Jméno a příjmení Zákazníka:

Adresa Zákazníka:

E-mail Zákazníka:

Telefon Zákazníka:

Specifikace vady:

 

 

Požadované řešení reklamace (v závislosti na typu zakoupeného zboží):

1. Knihy - nové, Dárkové zboží

a) oprava

b) výměna zboží za nové

c) vrácení finanční částky:

- na bankovní účet číslo:

- jiným způsobem (uveďte):

 

2. Knihy - antikvariát, Vinyly - antikvariát

a) vrácení finanční částky:

- na bankovní účet číslo:

- jiným způsobem (uveďte):

 

Datum:

Podpis Zákazníka:

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Prodávající na elektronickou adresu Zákazníka.

8.3. Zákazníci, kteří na základě těchto obchodních podmínek vstupují s Prodávajícím do smluvních vztahů v postavení spotřebitele (ve věci kupních smluv), mohou v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (bližší informace na www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou.

8.5. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů Zákazníka může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se Zákazník domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 9.8.1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 9.8.2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 9.9. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka. Zákazník má právo souhlas s výše uvedeným odvolat, za postačující je přitom považováno takové sdělení prostřednictvím elektronické pošty.

10.2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Zákazníka, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy či uplatnění práva z vadného plnění, musí být doručena:

 • prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Zákazníka či uvedenou Zákazníkem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Prodávajícího.
 • poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Zákazníkem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení Zákazníkem ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

 

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

  

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Zákazníkem se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

12.5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

12.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.7. Obchodní podmínky může Prodávající měnit či doplňovat. Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek platným v okamžiku odeslání objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) ze strany zákazníka. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

12.8. Kontaktní údaje Prodávajícího

Sídlo:

Daniel Čihák

Velká Šitboř 12

350 02 Milíkov

info@minikvariat.cz

+420 721 740 501

 

Adresa provozovny:

MiNiKVaRiáT, Daniel Čihák

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 501/47

350 02 Cheb

info@minikvariat.cz

+420 721 740 501

 

12.9. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 20. 3. 2021.